O mně

 

Má kancelář byla založena v roce 2001 a od té doby jsem již úspěšně vyřešil řadu případů.

Snažím se pomáhat každému a proto pro mne žádný případ není malý, ale také pro mne žádný není velký, abych ho nezvládl. Vše je pro mne výzva. Přistupuji ke klientům tak, abych získal jejich důvěru, která přispěje k co nejlepšímu výsledku pro ně.

Klient je vždy průběžně informován o stavu případu, aby do něj mohl přinášet svůj pohled. Zároveň na konci dostane úplnou písemnou informaci, se kterou může dále pracovat.

Právní rámec detektivní kanceláře je vymezen především nařízením vlády ČR č. 278/2008 Sb., kde jsou "Služby soukromých detektivů" definované jako služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužil jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

Právní rámec získávání důkazu je stanoven několika právními předpisy. Dle § 125 Důkazní prostředky, zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků) a také dle § 89, dokazování, odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání, skutečnost, že důkaz nevyžádal orgán činný v trestním řízení, ale předložila jej některá ze stran, není důvodem k odmítnutí takového důkazu).

Dále vlastním koncesní listinu na Ochranu majetku a osob a živnostenské listy v oboru Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály a Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Audiostřežení vybraných prostor

Hlasové čidlo, které hlídá svěřený prostor a v případě jeho narušení, zvýšení hladiny hluku v prostoru, Vás automaticky informuje o narušení a nabídne Vám audiopřenos z narušených prostor.

Pronájem GPS techniky

Pro střežení Vašeho majetku online v reálném čase! Pevná i mobilní montáž! Kdykoli, kdekoli a na cokoli!

Služby kdekoli na světě

Mé služby se netýkají jen České republiky, ale celé Evropské unie a dalších států světa včetně Ameriky, Asie a Afriky!

Neváhejte a rozšiřte i Vy svou informační převahu!

Členství v BID DE

Od června 2018 je má kancelář členem Německého mezinárodního spolku soukromých detektivů.

(http://www.bid-detektive.de/)

WAD

Od ledna 2020 se má kancelář stala členem největší světové detektivní organizace WAD World association of detectives! 

https://www.wad.net

Karas David
- idatabaze.czDetektivn
sluby - soukrom detektiv, ptrn po osobch - idatabaze.cz
Weblogo